Pár slov o vráskach

Považujeme ich len za fyzickú črtu bez iného významu. V orientálnej diagnostike však majú veľký význam.

Vrásky na čele poskytujú informácie o mozgovej kapacite a aktivite. Zreteľné vrásky, rovné a paralelné, majú na čele ľudia s harmonickou mozgovou aktivitou. Asymetrické vrásky, nepravidelne rozmiestnené, sú typické pre chaotickú mozgovú činnosť.

 

Podľa orientálnej diagnostiky sú na čele tri hlavné vrásky:

  • V tej najvrchnejšej môžeme čítať, ako sa človek správa v ideálnych životných podmienkach
  • Stredná vráska opisuje osobnosť človeka, silu charakteru alebo jeho nedostatky
  • Dolná vráska vyjadruje vzťah človeka k praktickým záležitostiam, k práci, k peniazom a schopnosť realizovať svoje nápady.

 

Ak sú všetky tri vrásky zreteľné a celistvé, osobnosť človeka sa vyznačuje harmonickým vzťahom medzi duševnými a materiálnymi kvalitami charakteru.

Ak jedna z vrások nie je celistvá, naznačuje nám to existenciu nejakého konfliktu vo vzťahu medzi jednotlivými charakterovými črtami.

Úplná absencia jednej z vrások hovorí buď o nezáujme o príslušnú oblasť alebo o "slabom mieste" v danej oblasti.

Nepravidelné vrásky na čele nám signalizujú zmeny v zdravotnom stave a málo harmonické myslenie.